Video công trình màn hình LED

Màn hình LED trong nhà

P1.667 tại TimeCity – Hà Nội
P2 tại Đại học Sư phạm HCM
P2.5 tại Tập đoàn Thành Công – Hà Nội

Màn hình LED ngoài trời

P5 ngoài trời tại Huyndai – HCM
P4 ngoài trời tại quán Cafe
P5 ngoài trời tại Lâm Đồng
P5 cong ngoài trời tại Lục Nam – Bắc Giang

Màn hình LED phòng họp, hội trường

P2 tại Học viện Chính trị HCM
P2.5 tại Công ty Hòa Bình – Hà Nội
P2.5 tại Bộ Quốc Phòng
P5 tại UBND Huyện Lý Nhân – Hà Nam