Xu thế, ứng dụng, triển vọng màn hình LED năm 2019