Thị trường chiếu sáng Việt Nam trở thành tiêu điểm ở các nước mới nổi