Last updated on Tháng Tám 15th, 2017 at 09:02 sáng

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1950, trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, năm 1968 sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, từ ngày 01 thàng 8 năm 2008, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc chuyển về thành phố Hà Nội.

Chúng tôi hân hạnh là đơn vị cung cấp màn hình LED trình chiếu silde, cuộc họp, hội nghị cho Bộ chỉ huy Quân Sự Tỉnh Vĩnh Phúc. Màn hình được sử dụng là màn hình LED P3 trong nhà kích thước: 2*5m.

Written by admin