Author Archives: Đ.Duẩn

Giải pháp màn hình LED cho phòng họp & hội nghị cấp cao

Màn hình LED hội trường - phòng họp

Từ nhu cầu của các nội dung được hiển thị ngày càng phức tạp và đa dạng. Là một thiết bị hiển thị tuyệt vời, màn hình LED đóng một vai trò rất quan trọng trong thời đại 4.0 ngày nay đặc biệt đối với phòng họp & hội trường lớn.